Fredriksdalsteatern under dagtid med tomma bänkrader